Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті

Зібрання 7.09.2016