Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті
Громадська організація «Союз греків України»

Собрание 7.09.2016