Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті

Собрание 7.09.2016