Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті
Громадська організація «Союз греків України»

ВІДГУК НА ПОСЛАННЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН Н. НАЗАРБАЄВА НАРОДУ КАЗАХСТАНУ

ВІДГУК НА ПОСЛАННЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН Н. НАЗАРБАЄВА НАРОДУ КАЗАХСТАНУ

Керівники Посольства Казахстан звернулися до Голови ГС "Київське міське товариство греків імені Костянтина Іпсіланті" професора, доктора наук з державного управління, Заслуженого діяча науки і техніки Украіни Корецького Миколи Христофоровича з проханням ознайомитися з щорічним Посланням Президента Казахстану Нурсултана Абішевича Назарбаєва та надати свій відгук. Вважаємо це високою довірою та визнанням наукового рівня керівника нашого товариства як експерта міжнародного рівня. Нижче наведено підготовлений Відгук.

ВІДГУК НА ПОСЛАННЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН Н. НАЗАРБАЄВА НАРОДУ КАЗАХСТАНУ
Любі друзі! Для мене - громадянина України, вченого, громадського і політичного діяча, висока честь ознайомитися з Посланням Президента Республіки Казахстан високоповажного Нурсултана Абишевича Назарбаєва народу Казахстану "Нові можливості розвитку в умовах четвертої промислової революції" (10 січня 2018 року). А тим більше мати можливість висловити свої зауваження та пропозиції.
Дане Послання, на мій погляд, є енциклопедичним, класичним прикладом звернення лідера Нації, батька Нації, керівника світового рівня до свого народу, до кожного громадянина незалежно від роду занять, місця проживання, рівня освіти, віку, статі, національності, віросповідання. Кожен знайде в цьому Посланні відповідь на будь-яке його запитання про сьогоднішній день, про стратегію розвитку держави, про цілі і завдання, і головне - очікуваний результат. Послання - це пряма розмова без посередників (будь вони найбільш досвідчені й кваліфіковані в особі керівників міністерств, відомств, підприємств, організацій) Президента держави з кожним з його громадян від мала до велика. І це головна умова досягнення політичної стабільності і суспільного консенсусу для забезпечення єдиної нації - нації, що стоїть на порозі історичного сходження в умовах Четвертої промислової революції. Казахстанці впевнені в мудрій політиці свого керівника, в твердості його слова, мудрості і виваженості.
Саме Послання починається з аналізу сьогоднішнього стану держави, основних змін в економічній і соціально-політичній сфері життя. Реалізується План нації, запущена Третя модернізація Казахстану, реалізується Програма індустріалізації, прийнята програма "Цифровий Казахстан". І найголовніше, для всіх громадян Казахстану і його сусідів Глава Держави наголошує непорушність державної політики - довгострокові плани залишаються незмінними.
Головне досягнення - створений незалежний Казахстан, який викликає довіру і повагу в усьому світі. Він став членом Ради Безпеки ООН. Успішно провів Світову спеціалізовану виставку "ЕКСПО". Тут успішно функціонує модель ринкової економіки. Сформувався середній клас, істотно скоротилася бідність, знизився рівень безробіття. На відміну від багатьох держав пострадянського простору, і навіть сучасної Європи, в Казахстані сьогодні - громадянський мир, міжнаціональна і конфесійна згоду. Всі ці суттєві і глобальні досягнення і дозволяють Президенту країни, лідеру Нації ставити нові завдання, і серед них - входження в число лідерів нового світу. Для цього зовсім справедливо необхідно:
1. Індустріалізація, як флагман впровадження нових технологій.
2. Подальший розвиток ресурсного потенціалу.
3. "Розумні технології", як складова розвитку агропромислового комплексу.
4. Підвищення ефективності транспортно-логістичної інфраструктури.
5. Сучасні технології в будівництві і комунальному господарстві.
6. Розвиток і нова якість фінансового сектора.
7. Людський капітал як основа модернізації всієї економіки держави. Останній розділ - це приклад зваженої державної політики. Це підходи до вивчення мов, в тому числі і казахської мови. І регулювання навантаження на школярів в середніх школах. І необхідність осучаснення самої казахської мови, наближення її до міжнародного рівня. Вільне володіння англійською мовою випускниками середніх шкіл. Розвиток цифрових освітніх ресурсів. Позначені пріоритети в розвитку вузівської науки. І як результат-ідеалом казахського суспільства повинен стати казахстанець, який знає свою історію, мову, культуру, при цьому сучасний і володіє іноземними мовами, має передові і глобальні погляди.
8. Ефективне державне управління.
9. Боротьба з корупцією і верховенство закону.
10. "Розумні" міста дпя "розумної нації".
Віримо, що поставлені завдання будуть здійснені і держава Казахстан ще більше зміцнить свою внутрішню стабільність і авторитет на міжнародній арені. Стане прикладом, стане сьогоднішнім "Сінгапуром" для багатьох держав Європи, Азії, Латинської Америки. Стане прикладом "розумної" держави для "розумної" нації.
Бажаю процвітання, стабільності, сміливого здійснення намічених реформ, благополуччя, миру казахському народу, державі Казахстан і його Президенту - Нурсултану Абішевичу Назарбаєву.

З повагою, Заступник Прелседателя Ради національних спільнот України,
Голова ГС "Київське міське
товариство греків імені Костянтина Іпсіланті",
доктор наук з державного управління, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України                                                      Корецький Н.Х.

Інші новини