Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті
Громадська організація «Союз греків України»

Друге заняття новогрецької мови пройшло в Центрі новогрецької мови, історії та культури Греції ГС "Київське міське товариство греків імені Костянтина Іпсіланті"