Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті
Громадська організація «Союз греків України»

Второе занятие новогреческого языка прошло в Центре новогреческого языка, истории и культуры Греции ГС "Киевское городское общество греков имени Константина Ипсиланти"