Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті

26- річниця Незалежності України