Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті
Громадська організація «Союз греків України»

26-я годовщина Независимости Украины