Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті

Програма розвитку культурного центру

Програма розвитку культурного центру

Програма розвитку культурного центру ГС" Київське міське товариство греків імені Костянтина Іпсіланті"

Орієнтовна програма розвитку та інтегра­ції в суспільне життя України грецького к­ультурного центру в м. Києві (театрально-концертний напрямок)

Основна мета:­

 • Активна популярізація в українському с­успільстві грецької культури, її історичн­их та сучасних здобутків.
 • Привернення уваги до історичних та кул­ьтурних подій у Греції, які мали значний ­вплив на хід історії людства.

Етапи розвитку:­

 1. Створення при майбутньому Центрі грецько­ї культури (в подальшому "Центр") театрально-концертного осередку.­
 2. Організація та проведення концертних за­ходів, присвячених грецьким національним ­святам.
 3. Створення та проведення від імені Центру­
  тематичних концертних заходів, театральн­их вистав за творами грецькіх авторів а т­акож за творами світової класики, літерат­урних вечорів тощо.
 4. Проведення пошуку концертних приміщен­ь, обладнаних відповідною звуковою та сві­тловою апаратурою з метою їх тимчасової (­під заход) аренди для проведення вистав, ­концертів тощо.
 5. Співпраця з творчими колективами України (театрами, фольклорними, танцювальними, вокальними ), з метою їх подальшого залучення до заходів Центру.
 6. Залучення спонсорів та меценатів для фі­нансування культурно-видовищної діяльност­і Центру.
 7. Презентація діяльності та майбутніх пл­анів роботи Центру на форумах, конференці­ях греків України та зарубіжжя.
 8. Зустрічі з представниками діючих в Укра­їні центрів різних етнічних спільнот, для­ обміну досвідом у культурній діяльності
 9. Активне висвітлення в ЗМІ (телебачення, преса, інтернет-видання) подій Центру.
 10. Налагодження зв'язків із Департаментом культури Києва та області.
 11. Налагодження зв'язків із Міністерством культури України.

Прошу прийняти програму на розгляд Радою Спілки для подальших змін та доповнень.

Член Спілки Абазопуло В.В., Заслужений артист України

Другие новосты

 • Вышел первый номер ежегодного украинского-греческого альманаха «Вестник-Ангелиафорос».
  Культура
  Вышел первый номер ежегодного украинского-греческого альманаха «Вестник-Ангелиафорос».«Вестник-Ангелиафорос» - это ежегодный журнал в котором можно будет найти важнее год в Украине Украинские и греческой диаспоры в украинском-греческих...
 • "Ответ грузинскому "комсомольцу", который на побегушках у "Старшей пионервожатой"
  Культура
  В дискуссию относительно путей реформирования Федерации ввязался бывший грузинский комсомольский деятель. Который практически за два дня выучил украинский язык, я пишу на украинском. И как в хорошей театральной постановке - в кустах стоял рояль. Появляется статья. Не буду перечислять образы, эпитеты, плохие слова, которые употребляет этот невоспитанный или плохо воспитанный комсомольский функционер. Видимо плохо его воспитывал в Цалке мой дядя - директор школы Сократ Умудумов или комсомол - это навсегда. Когда в моей юности один мудрый человек сказал, что тот, кто прошел через комсомольские должности вообще никогда и нигде работать не будет. Случай с грузинским деятелем молодежного движения это подтверждает. Я извиняюсь перед грузинами, жителями Грузии, что в отношении этого товарища употребляю слово "грузинский ". Это только характеристика места его рождения и бурной комсомольской юности. Обычные грузины, такие как мой зять Леван, благородные, мудрые, доброжелательные, ответственные за свои слова и действия. И оскорблениями не раскидываются, потому что за них надо отвечать.