Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті

Засідання Ради національних меншин України. Зустріч з колегами