Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті
Громадська організація «Союз греків України»

Ч. 2. Участь членів Товариства в Міжнародній конференції "Грецька громада Ніжина: історія та сучасність" 27-28 квітня 2017 року м. Ніжин (Україна)2