Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті
Громадська організація «Союз греків України»

Міжнародна наукова конференція молодих вчених 2016 року