Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті

Міжнародна наукова конференція молодих вчених 2016 року