Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті
Громадська організація «Союз греків України»

Международная научная конференция молодых ученных 2016 года