Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті
Громадська організація «Союз греків України»

Виставка "Освіта Слобожанщини та навчання за кордоном" 10. 11. 2016