Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті

Биковнянські Могили. Ч.1