Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті
Громадська організація «Союз греків України»

Быковнянские Могилы. Ч.4.