Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті

Быковнянские Могилы. Ч.4.