Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті

История общества