Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті
Громадська організація «Союз греків України»

Щодо пропозицій РНСУ про роботу комісії

Щодо пропозицій РНСУ про роботу комісії

Рада національних спільнот України
01034 м. Київ, пров. Рильський 4, тел.: (044) 227-98-65
www.radaspilnot.org.ua, e-mail: radaspilnot@ukr.net

№ 05-06/16
від "10" червня 2016 р.

Керівникам національно-культурних об’єднань України

Шановні колеги!

9 червня 2016 року відбулося перше засідання членів конкурсної комісії з розгляду пропозицій культурно-мистецьких програм, де було затверджено Регламент роботи конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання культурно-мистецьких програм (реалізації проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного бюджету у 2016-2017 роках. Ініціатором та Головою Конкурсної комісії стала Світлана Валеріївна Фоменко – Перший заступник Міністра культури України. Також до членів конкурсної комісії було обрано Голову Ради національних спільнот України Ашота Аванесяна.

Конкурс проводиться у 3 етапи.

На першому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за такими критеріями:

  • Відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, визначеним організатором конкурсу, та загальнодержавним та/або місцевим програмам;
  • Відповідність загальнодержавному або відповідному адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

Конкурсна комісія приймає рішенняпро участь у другому етапі конкурсу конкурсних пропозицій, щодо яких більшість її членів зробила висновок про їх відповідність зазначеним категоріям.

За результатами оцінювання конкурсних пропозицій конкурсна комісія може рекомендувати організаторові конкурсу оголосити додатковий збір конкурсних пропозицій.

На другому етапі конкурсу проводиться відкритий захист конкурсних пропозицій.

Представники громадськості та засобів масової інформації мають право бути присутніми під час відкритого захисту як спостерігачі.

Захист конкурсної пропозиції здійснює керівник або уповноважений представник учасника конкурсу.

У разі коли учасник конкурсу не бере участі у відкритому захисті конкурсної пропозиції, конкурсна комісія приймає рішення щодо доцільності його подальшої участі у конкурсі.

На третьому етапі конкурсу члени комісії індивідуально оцінюють шляхом проставлення балів від 0 до 5 конкурсні пропозиції за такими критеріями:

  • відповідність програми (проекту, заходу) її (його меті);
  • реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
  • очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та очікуваних
  • результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
  • рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері

Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу та розміщуються на офіційному веб-сайті Мінкультури.

Зважаючи на вище вказану інформацію, особисте прохання Ашота Аванесяна до всіх бажаючих надіслати за нашою ел. адресою: radaspilnot@ukr.net всі ідеї, пропозиції, проблеми,зауваження, питання, які необхідно врахувати при роботі конкурсної комісії задля покращення й ефективності їх діяльності до 17.06.2016.

З повагою,
Голова Ради,
Заслужений діяч культури України
Ашот Аванесян